Aktuality
Kontakty
DokumentyOmlouváme se za dočasnou neúplnost našich webových stránek. Pracujeme na nových. Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče,

upozorňuji Vás, že se ve škole vyskytla žloutenka typu A. Dotčená třída V.A má od středy 21. 9. 2016 nastavena karanténní opatření. Ostatních žáků se zatím žádná mimořádná opatření netýkají. Prosíme o spolupráci v důsledném poučení dětí o nutnosti mytí rukou po použití WC a dodržování hygienických pravidel.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Iveta Horáčková, ředitelka školy


Přihlášku do kroužků odevzdejte třídnímu učiteli do pátku 16. 9. Činnost kroužků začně od pondělí 19. 9. 2016.

Kroužky, které pořádá škola, hraďte příkazem k úhradě na účet školy č. 2000883359/0800. Platba za kroužky se platí za každé pololetí školního roku zvlášť (září - prosinec, leden - květen) v září a lednu. Variabilní symbol pro platbu žáci obdrží od třídního učitele. V případě Angličtiny pro 1. ročník uhraďte zároveň i učebnici za 263,- Kč.

Kroužky organizované školou: Angličtina pro 1. ročník, Tvoříme s příběhy, Komunikační dovednosti, Keramika, Badminton, Vaření, Německý jazyk, Malba, Počítačový kroužek, Badatelé, Šachy, Výtvarné tvoření.

U ostatních kroužků z nabídky platba proběhne po domluvě s vedoucím kroužku (neplatí se škole).


Srdečně Vás zveme na tradiční

PODZIMNÍ BAZAR

2016

dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb
(od miminek až po náctileté)

Základní škola Satalice

K Cihelně 137 (bus 186, 202, 269, 376, 386 - zastávka Satalice)

7. října, 15:00 – 20:00: příjem čistých a nepoškozených věcí dle posouzení pořadatele (max. 30 ks) V případě naplnění kapacity může být příjem ukončen i dříve. Za věci přijaté do prodeje vybíráme manipulační poplatek.

8. října, 9:00 – 12:00: prodej - vstupné dobrovolné

16:00 – 17:00: výdej neprodaných věcí

Pro zájemce o sepsání seznamu předem bude připraven ke stažení formulář na stránkách školy: www.skolasatalice.cz.

Součástí akce je sbírka šatstva na charitativní účely.

Bazar je pořádán ve spolupráci s Občanským sdružením Satalická škola.

Přijďte, jistě zase dobře pořídíte!

Bazarek - zapisovaci arch 2016


Novinky z provozu školní družiny

Přihláška do kroužků

Vážení rodiče,

přihlášky do kroužků obdrží žáci od třídních učitelů. Vyplňte dle instrukcí v nich a nejpozději do 16. 9. pošlete do školy zpět. Budeme se snažit vyhovět Vaší poptávce a zajistit dostatek míst pro všechny zájemce. V případě nesrovnalostí vás budeme kontaktovat. Platbu za kroužky budete provádět bezhotovostně příkazem k úhradě na účet školy. Podobně jako v případě platby za školní družinu od školy dostanete číslo účtu a variabilní symbol.

Bc. E. Matoušková, zástupkyně ředitelky

Nabídka kroužků pro školní rok 2016 - 2017


Slavnostní zahájení školní roku 2016/2017

Fotogalerie z akce


Časový harmonogram vyučování a přestávek


Školní řád 2016-2017


Internetové objednávání obědů


Vážení rodiče, milí žáci,

škola dnes po krátké prázdninové pauze ožila přípravami na nový školní rok. Pan školník a paní uklízečky začali s úklidem tříd a ostatních prostor budovy. Do vedení školy nastoupila nová ředitelka Mgr. Iveta Horáčková.

Začátek školního roku je plný očekávání, bude o tolik jiný než ty předešlé?

Bude takový, jak k němu všichni přistoupíme. Pro někoho laskavý, pro jiného dobrodružný, pro dalšího nudný, záleží jen na nás.

Ve čtvrtek 25. srpna se sejdou všichni učitelé a vychovatelé, aby pro vás připravili první setkání se známými i novými tvářemi pedagogů a spolužáků. V pondělí 29. srpna zde na webových stránkách naleznou rodiče prvňáčků seznamy jejich rozdělení do prvních tříd. Společně se pak sejdeme 1. září v 8.10 hodin ve vstupní hale školy, abychom slavnostně zahájili začátek školního roku a strávili příštích deset měsíců přípravou na budoucí život a také setkáváním s lidmi, kteří nás do budoucna dost ovlivní.

Chtěla bych, aby škola nebyla jen místem, kam se chodí za vzděláním, ale i místem, kam rádi přijdete trávit svůj volný čas a využijete nabídku aktivit, které pro vás připravíme my, naše městská část nebo všichni společně.

Těším se na setkání s pedagogy v posledním srpnovém týdnu a hlavně na setkání s žáky a rodiči na začátku září. Věřím, že se nám podaří společnými silami realizovat mnoho zajímavých akcí. Budeme pokračovat v těch pro školu tradičních a jistě se pustíme i do dalších nových, které nás všechny překvapí.

Přeji nám slunečný zbytek léta a šťastné vykročení do nového školního roku 2016 – 2017.

V Praze-Satalicích 15. srpna 2016

Iveta Horáčková, ředitelka školy