Angličtina – nabídka jazykové školy

Nabídka jazykové školy (dokument PDF)

Poděkování rodičům

Vážení rodiče, Velice Vám děkujeme za finanční podporu školy. Váš příspěvek do fondu Spolku Satalická škola vybraný ve výši celkem 163 000 Kč bude použit na obnovu herních prvků ve školní zahradě. Zároveň jste v průběhu 1. pololetí využívali i možnost přispět

Nabídka šachového kroužku

Od února nabízíme žákům možnost navštěvovat šachový kroužek. Kroužek povede pan Zdeněk Matoušek v pondělí od 14.30 do 16.00 hodin v období únor až konec května. Kroužek je určen pro žáky 1. i 2. stupně zároveň, pro šachisty začátečníky i

Vánoční přání

Vánoční pohodu a šťastný a úspěšný nový rok přeje Iveta Horáčková spolu se zaměstanci a žáky naší základní školy.

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlásila na den 21. 12. 2018 z technických a organizačních důvodů ředitelské volno. Mimo provoz v tento den bude škola, školní družina i školní jídelna.

Žádost o pomoc

Vážení rodiče, prosím Vás o pomoc s vysoušením budovy po havarii rozvodu vody. Máte-li někdo k dispozici volný vysoušeč zdiva, prosím o jeho zapůjčení alespoň na jeden týden. Moc tím škole pomůžete. Kontaktujte přímo mě na email: horackova.iveta@skolasatalice.cz, nebo telefonicky