Aktuality
Kontakty
DokumentyOmlouváme se za dočasnou neúplnost našich webových stránek. Pracujeme na nových. Děkujeme za pochopení.


Výsledky školního kola matematické olympiády


Nabídka stravování ve školní jídelně

Školní jídelna základní školy nabízí veřejnosti možnost stravování.

Výdej obědů denně 11.20 - 11.35 hodin.

Cena oběda 62,-Kč.

Platba za stravování pouze bezhotovostně převodem na účet č. 2000883359/0800.

Nový čip pro objednávání lze zakoupit za 100,-Kč (v hotovosti).

Ke stravování se můžete hlásit u vedoucí školní jídelny na jidelna@skolasatalice.cz, nebo telefonicky na č. 286 002 966.
Lyžařský výcvik

Celý náš kurz včera dorazil na místo v pořádku, cesta byla klidná a všichni jsou spokojení.


Opera Kouzelná flétna

V pátek 2. prosince k nám do školy přijeli hosté – herci a zpěváci, kteří nás vtáhli do ukázky z opery Kouzelná flétna. Vystupoval zde i náš všemi obdivovaný pan učitel Andrej Beneš, který hrál holuba Papagéna.

Celé představení bylo velice zábavné. Autoři ho asi chtěli přizpůsobit naší generaci, abychom se nenudili, takže jsme tam mohli narazit například na sociální sítě, prolézání oknem, ale hlavně na tu zábavu.

Představení viděl 1. i 2. stupeň, ale i učitelé. 2. stupeň se sešel v jídelně asi v deset hodin. Všichni byli moc zvědaví, co máme od představení očekávat, protože operu jsme ve škole nikdy neměli. Někdo si určitě říkal, jak to bude nudné, někdo se zase těšil, a někdo dokonce pro jistotu nepřišel do školy.

Já si ale myslím, že ti, co do školy nepřišli, udělali velikou chybu. Představení totiž bylo zábavné, krásně hrané a zazpívané a všem se moc líbilo.

Líbilo by se mi, kdyby takových akcí bylo, více a určitě nejsem sama – myslím si totiž, že učitelé a žáci si od sebe někdy i rádi odpočinou.

Adéla Kulhavá, VIII. A


Sportovní úspěchy našich žáků pokračují

Našim mladším žákům se mezi 14 zúčastněnými týmy podařilo na turnaji ve florbalu ve vinořské základní škole získat pohár za nádherné 2. místo.


Výsledky dějepisné olympiády 2016-2017


Změna způsobu platby za stravné ve školní jídelně

Školská rada

Školská rada ZŠ pracuje v kompletním složení, viz Seznam členů Školské rady. Kontakt: skolskarada@skolasatalice.cz.


Informace k přihláškám na střední školy pro žáky 9., 7. a 5. ročníku


Pokyny k přihláškám na SŠ 2016

Ukončení karantény

Vážení rodiče,

dnem 3. 11. 2016 skončila ve škole karanténní opatření, která jsme dodržovali v souvislosti s výskytem jednoho případu žloutenky. Žádné další onemocnění se neprokázalo. I nadále budeme vést žáky k tomu, aby důsledně dodržovali hygienické zásady.


Sběr papíru

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na den 18. listopadu 2016 ředitelské volno. Mimo provoz bude škola, školní jídelna i školní družina.


Třídní schůzky, valná hromada SSŠ

Vážení rodiče,

zveme Vás na valnou hromadu Spolku Satalická škola a zároveň na třídní schůzky jednotlivých tříd.

Sejdeme se v úterý 15. listopadu 2016 v 17.30 hodin nejprve ve školní jídelně při valné hromadě SSŠ a od 18.00 hod. budou následovat třídní schůzky ve třídách.

Těšíme se na Vás.

za SSŠ Tomáš Čermín, za ZŠ Iveta Horáčková


Mladý chemik

Masarykova střední škola chemická vyhlásila pro žáky 9. tříd soutěž Mladý chemik. V naší škole se do soutěže zapojilo šest žáků, kteří o chemii mají zájem. Školní kolo jsme uspořádali ve středu 19. října odpoledne. Všichni zúčastnění dosáhli velmi pěkných výsledků.

Výsledky soutěže Mladý chemik.


Přírodovědný Klokan

9. října 2016 někteří žáci věnovali svůj volný čas soutěži Přírodovědný Klokan. Blahopřejeme jim k pěkným výsledkům a držíme palce do dalších soutěží.

Výsledky školního kola Přírodovědného Klokana


Výsledky školních soutěží

Stolní tenis

Sportem ke sportu - soutěž při výuce TV na 2. stupni


Vynikající výsledky našich žáků v závodě v přespolním běhu

V pondělí 3. 10. 2016 se žáci naší školy zúčastnili obvodního kola Prahy 9 v přespolním běhu, který proběhl v Xaverovském háji. Obsadili jsme všechny čtyři kategorie a dosáhli výborných výsledků. V kategorii mladších žákyň se na 3. místě umístila Eliška Haugvicová. Obě chlapecké kategorie mladších a starších žáků ovládli bratři Pinkasové. Matěj s přehledem zvítězil v kategorii mladších žáků a Tadeáš se stal vítězem mezi staršími žáky. I ostatní závodníci z naší školy získali několik dalších umístění do desátého místa.

Všem zúčastněným žákům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a medailistům blahopřání k výbornému sportovnímu výkonu.

Školu reprezentovali tito žáci - Matěj Pinkas, Kryštof Jáně, Filip Larisch, Matyáš Fuchs, Eliška Haugvicová, Kateryna Orlova, Lucie Buršová, Francesca Devinczenco, Klára Stehlíková, Tadeáš Pinkas, Kryštof Adam, Matěj Čechtický, Patrik Heythum, Anna Dittrichová, Adéla Kulhavá, Tereza Štěpánová, Adéla Čermáková a Adéla Bodláková.


Matematické soutěže ve školním roce 2016-2017

Vážení rodiče,

pro velký zájem o kroužek Inline vám nabízíme další termín, a to čtvrtek od 15.30 – do 16.30 hodin. Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 10 zájemců. Registraci, prosím, provádějte na: https://inlinetalent.webooker.eu/Courses.


Vážení rodiče,

upozorňuji Vás, že se ve škole vyskytla žloutenka typu A. Dotčená třída V.A má od středy 21. 9. 2016 nastavena karanténní opatření. Ostatních žáků se zatím žádná mimořádná opatření netýkají. Prosíme o spolupráci v důsledném poučení dětí o nutnosti mytí rukou po použití WC a dodržování hygienických pravidel.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Iveta Horáčková, ředitelka školy


Přihlášku do kroužků odevzdejte třídnímu učiteli do pátku 16. 9. Činnost kroužků začně od pondělí 19. 9. 2016.

Kroužky, které pořádá škola, hraďte příkazem k úhradě na účet školy č. 2000883359/0800. Platba za kroužky se platí za každé pololetí školního roku zvlášť (září - prosinec, leden - květen) v září a lednu. Variabilní symbol pro platbu žáci obdrží od třídního učitele. V případě Angličtiny pro 1. ročník uhraďte zároveň i učebnici za 263,- Kč.

Kroužky organizované školou: Angličtina pro 1. ročník, Tvoříme s příběhy, Komunikační dovednosti, Keramika, Badminton, Vaření, Německý jazyk, Malba, Počítačový kroužek, Badatelé, Šachy, Výtvarné tvoření.

U ostatních kroužků z nabídky platba proběhne po domluvě s vedoucím kroužku (neplatí se škole).


Novinky z provozu školní družiny

Přihláška do kroužků

Vážení rodiče,

přihlášky do kroužků obdrží žáci od třídních učitelů. Vyplňte dle instrukcí v nich a nejpozději do 16. 9. pošlete do školy zpět. Budeme se snažit vyhovět Vaší poptávce a zajistit dostatek míst pro všechny zájemce. V případě nesrovnalostí vás budeme kontaktovat. Platbu za kroužky budete provádět bezhotovostně příkazem k úhradě na účet školy. Podobně jako v případě platby za školní družinu od školy dostanete číslo účtu a variabilní symbol.

Bc. E. Matoušková, zástupkyně ředitelky

Nabídka kroužků pro školní rok 2016 - 2017


Slavnostní zahájení školní roku 2016/2017

Fotogalerie z akce


Časový harmonogram vyučování a přestávek


Školní řád 2016-2017


Internetové objednávání obědů


Vážení rodiče, milí žáci,

škola dnes po krátké prázdninové pauze ožila přípravami na nový školní rok. Pan školník a paní uklízečky začali s úklidem tříd a ostatních prostor budovy. Do vedení školy nastoupila nová ředitelka Mgr. Iveta Horáčková.

Začátek školního roku je plný očekávání, bude o tolik jiný než ty předešlé?

Bude takový, jak k němu všichni přistoupíme. Pro někoho laskavý, pro jiného dobrodružný, pro dalšího nudný, záleží jen na nás.

Ve čtvrtek 25. srpna se sejdou všichni učitelé a vychovatelé, aby pro vás připravili první setkání se známými i novými tvářemi pedagogů a spolužáků. V pondělí 29. srpna zde na webových stránkách naleznou rodiče prvňáčků seznamy jejich rozdělení do prvních tříd. Společně se pak sejdeme 1. září v 8.10 hodin ve vstupní hale školy, abychom slavnostně zahájili začátek školního roku a strávili příštích deset měsíců přípravou na budoucí život a také setkáváním s lidmi, kteří nás do budoucna dost ovlivní.

Chtěla bych, aby škola nebyla jen místem, kam se chodí za vzděláním, ale i místem, kam rádi přijdete trávit svůj volný čas a využijete nabídku aktivit, které pro vás připravíme my, naše městská část nebo všichni společně.

Těším se na setkání s pedagogy v posledním srpnovém týdnu a hlavně na setkání s žáky a rodiči na začátku září. Věřím, že se nám podaří společnými silami realizovat mnoho zajímavých akcí. Budeme pokračovat v těch pro školu tradičních a jistě se pustíme i do dalších nových, které nás všechny překvapí.

Přeji nám slunečný zbytek léta a šťastné vykročení do nového školního roku 2016 – 2017.

V Praze-Satalicích 15. srpna 2016

Iveta Horáčková, ředitelka školy