Všem čtenářům našich stránek přejeme pohodové letní prázdniny plné sluníčka a bohaté na zážitky.

Upozornění pro strávníky

Výdej oběda ve školní jídelně v pátek 29. 6. bude v čase 10.30 – 11.30 hodin.

Pozvánka na Společenský večer

Aktuality ze školní jídelny

Oznamujeme všem strávníkům, že v posledním týdnu školního roku, tj. 25. 6. – 29. 6., není možné z provozních důvodů odhlašovat stravu.

Přihlášky do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, na webových stránkách naleznete zápisní lístek do školní družiny pro školní rok 2018/2019. Do ŠD přijímáme žáky od 1. do 4. ročníku. V případě zájmu o docházku vašeho dítěte do družiny odevzdejte vyplněný zápisový lístek do konce června

Zápis do školních kroužků pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, pro školní rok 2018/2019 zápis do školních kroužků proběhne do 14. září 2018 on-line prostřednictvím našich webových stránek. Zápis bude možný jen do kroužků organizovaných školou. O přesném termínu začátku zápisu vás budeme na webu včas informovat.