ZŠ – Kontakty

Vedení školy

 

Ředitelka školy

Mgr. Iveta Horáčková
horackova.iveta@skolasatalice.cz
720 031 517 / 286 002 977

 

Asistentka ředitelky

Ivana Nováková
kancelar@skolasatalice.cz
734 441 243 / 286 002 911

 

Zástupkyně ředitelky pro vzdělávací činnost

Ing. Daniela Vočadlová
vocadlova.daniela@skolasatalice.cz
731 615 610 / 286 002 999

 

Zástupkyně ředitelky pro zájmovou a komunitní činnost

Mgr. Eva Matoušková
matouskova.eva@skolasatalice.cz
739 059 934 / 286 002 911 

 

1. stupeň

I.A

Mgr. Martina Princová
princova.martina@skolasatalice.cz
286 002 937

II.A

Mgr. Martina Krejcárková
krejcarkova.martina@skolasatalice.cz
286 002 932

II.B

Mgr. Petra Novotná
novotna.petra@skolasatalice.cz
286 002 932

Asistentka pedagoga Jitka Švejdová
svejdova.jitka@skolasatalice.cz
286 002 937

III.A

Mgr. Madga Kubíčková
kubickova.magda@skolasatalice.cz
286 002 937

III.B

Mgr. Ivana Venglářová
venglarova.ivana@skolasatalice.cz
286 002 932

III.C

PaedDr. Soňa Paulová
paulova.sona@skolasatalice.cz
286 002 932

Asistentka pedagoga Lucie Nováková
novakova.lucie@skolasatalice.cz
286 002 937

IV.A

Mgr. Veronika Bačová
bacova.veronika@skolasatalice.cz
286 002 932

IV.B

Mgr. Jarmila Křížková
krizkova.jarmila@skolasatalice.cz
286 002 932

V.A

Mgr. Stanislava Melzerová
melzerova.stanislava@skolasatalice.cz
286 002 937

V.B

Mgr. Anežka Pěničková
penickova.anezka@skolasatalice.cz
286 002 937

2. stupeň

VI.A

PaedDr. Mgr. Hana Čechová
cechova.hana@skolasatalice.cz
286 002 936

VI.B

Mgr. Petra Počárovská
pocarovska.petra@skolasatalice.cz
286 002 922

VII.A

Bc. Petr Setvín
Vyučuje: D, VV, INF
setvin.petr@skolasatalice.cz
286 002 922

VII.B

Mgr. Renata Prokopová
Vyučuje: AJ
prokopova.renata@skolasatalice.cz
286 002 936

VIII.A

Mgr. Markéta Musilová
Vyučuje: NJ, ČASP, INF
musilova.marketa@skolasatalice.cz
286 002 936

VIII.B

Mgr. Ivana Vočková
Vyučuje: Z, TV, SP
vockova.ivana@skolasatalice.cz
286 002 922

IX.A

Mgr. Markéta Streichsbierová
Vyučuje: ČJL, D
streichsbierova.marketa@skolasatalice.cz
286 002 934

IX.B

Ing. Daniela Vočadlová
Vyučuje: M
vocadlova.daniela@skolasatalice.cz
731 615 610 / 286 002 999

Netřídní učitelé

MgA. Andrej Beneš
Vyučuje: HV
benes.andrej@skolasatalice.cz
286 002 922

Mgr. Helena Brabcová
Vyučuje: 1. stupeň
horakova.helena@skolasatalice.cz
286 002 937

MgA. Darinka Mareš Giljanović
Vyučuje: VV
giljanovic.darinka@skolasatalice.cz
286 002 934

Mgr. Anna Košátková
Vyučuje: D, Z, SP
kosatkova.anna@skolasatalice.cz
286 002 922

Mgr. Lucie Kraslová
Vyučuje: PŘ
kraslova.lucie@skolasatalice.cz
286 002 922

Ing. Milena Lenártová
Vyučuje: AJ
lenartova.milena@skolasatalice.cz
286 002 922

Mgr. Petr Novák
Vyučuje: TV, SP
novak.petr@skolasatalice.cz
286 002 941

Anežka Písačková
Vyučuje: M, CH
pisackova.anezka@skolasatalice.cz
286 002 922

Mgr. Alžběta Pobudová
Vyučuje: AJ
pobudova.alzbeta@skolasatalice.cz
286 002 922

Mgr. Olga Procházková
Vyučuje: AJ
prochazkova.olga@skolasatalice.cz
286 002 922

Mgr. Janeta Velešíková
Vyučuje: F
velesikova.janeta@skolasatalice.cz
286 002 922

 

Vedoucí školní jídelny

Michaela Šváchová
jidelna@skolasatalice.cz
731 615 613, 286 002 966
 

Školník

Zdeněk Matoušek
matousek.zdenek@skolasatalice.cz
731 615 612

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ivana Nováková
novakova.ivana@skolasatalice.cz
286 002 999

 

Základní údaje o škole (Dokument PDF)