ZŠ – Kontakty

Vedení školy

 

Ředitelka školy

Mgr. Iveta Horáčková
horackova.iveta@skolasatalice.cz
720 031 517 / 286 002 977

 

Asistentka ředitelky

Lenka Vysloužilová
kancelar@skolasatalice.cz
734 441 243 / 286 002 911

 

Zástupkyně ředitelky pro vzdělávací činnost

Ing. Daniela Vočadlová
vocadlova.daniela@skolasatalice.cz
731 615 610 / 286 002 999

 

Zástupkyně ředitelky pro zájmovou a komunitní činnost

Bc. Eva Matoušková
matouskova.eva@skolasatalice.cz
739 059 934 / 286 002 911 

 

1. stupeň

I.A

Mgr. Radka Uhlířová
uhlirova.radka@skolasatalice.cz
286 002 932
Třídní učitel/ka informuje prostřednictvím vlastního webu, informace o přístupu získáte od něj/ní.

I.B

Mgr. Ivana Venglářová
venglarova.ivana@skolasatalice.cz
286 002 932
Třídní učitel/ka informuje prostřednictvím vlastního webu, informace o přístupu získáte od něj/ní.

I.C

PaedDr. Soňa Paulová
paulova.sona@skolasatalice.cz
286 002 932
Třídní učitel/ka informuje prostřednictvím vlastního webu, informace o přístupu získáte od něj/ní.

II.A

Mgr. Helena Horáková
horakova.helena@skolasatalice.cz
286 002 937

II.B

Mgr. Jarmila Křížková
krizkova.jarmila@skolasatalice.cz
286 002 932
Třídní učitel/ka informuje prostřednictvím vlastního webu, informace o přístupu získáte od něj/ní.

III.A

Mgr. Martina Princová
princova.martina@skolasatalice.cz
286 002 937

III.B

Mgr. Anežka Pěničková
penickova.anezka@skolasatalice.cz
286 002 937

IV.A

Mgr. Petra Novotná
novotna.petra@skolasatalice.cz
286 002 928

IV.B

Bc. Petra Počárovská
pocarovska.petra@skolasatalice.cz
286 002 928

V.A

Mgr. Olga Koudelková
koudelkova.olga@skolasatalice.cz
286 002 928

V.B

Mgr. Eva Váchová
vachova.eva@skolasatalice.cz
286 002 937

2. stupeň

VI.A

Mgr. Markéta Musilová
Vyučuje: N, ČASP, INF
musilova.marketa@skolasatalice.cz
286 002 936
Třídní učitel/ka informuje prostřednictvím vlastního webu, informace o přístupu získáte od něj/ní.

VI.B

PaedDr. et Mgr. Hana Čechová
Vyučuje: ČJL, D
cechova.hana@skolasatalice.cz
286 002 936

VII.A

Mgr. Veronika Hodková
Vyučuje: ČJL, VV
valova.veronika@skolasatalice.cz
286 002 934

VII.B

Ing. Daniela Vočadlová
Vyučuje: M
vocadlova.daniela@skolasatalice.cz
731 615 310 / 286 002 999

VIII.A

Mgr. Petr Neuman
Vyučuje: M, F
neuman.petr@skolasatalice.cz
286 002 922

VIII.B

Mgr. Alena Janečková
Vyučuje: D, AJ
janeckova.alena@skolasatalice.cz
286 002 934

IX.A

Mgr. Alena Maturová
Vyučuje: ČJL, VV, SP
maturova.alena@skolasatalice.cz
286 002 934

IX.B

Mgr. Zuzana Píchová
Vyučuje: AJ, RJ, SP
pichova.zuzana@skolasatalice.cz
286 002 922

Netřídní učitelé

Mgr. Renata Prokopová
Vyučuje: AJ
prokopova.renata@skolasatalice.cz
286 002 936

Mgr. Ivana Vočková
Vyučuje: TV, Z, SP
vockova.ivana@skolasatalice.cz
286 002 934

Bc. Petr Novák
Vyučuje: TV, Z, SP
novak.petr@skolasatalice.cz
286 002 941

BcA. Andrej Beneš
Vyučuje: HV
benes.andrej@skolasatalice.cz
286 002 922

Mgr. Zuzana Michalovičová
Vyučuje: M, ČASP, SP
michalovicova.zuzana@skolasatalice.cz
286 002 922

Ing. Vladislava Sládečková
Vyučuje: PŘ, CH
sladeckova.vladislava@skolasatalice.cz
286 002 922

Mgr. Kateřina Dvořáková
Vyučuje: AJ
dvorakova.katerina@skolasatalice.cz
286 002 922

Kateřina Lášková
Vyučuje: AJ, ČJ, VV, ČASP
laskova.katerina@skolasatalice.cz
286 002 934

 

Vedoucí školní jídelny

Věra Pečenková, zastupuje Michaela Šváchová
jidelna@skolasatalice.cz
731 615 613
 

Školník

Zdeněk Matoušek
matousek.zdenek@skolasatalice.cz
731 615 612