ŠP – Kontakty

Členové školního poradenského pracoviště

 

Výchovná poradkyně

PaedDr. Soňa Paulová
paulova.sona@skolasatalice.cz
286 002 932

Školní psycholog

Mgr. Petra Kolářová
kolarova.petra@skolasatalice.cz
286 002 911


Metodik prevence

Mgr. Markéta Musilová
musilova.marketa@skolasatalice.cz
286 002 936

Speciální pedagog

Mgr. Martina Princová
princova.martina@skolasatalice.cz
286 002 937
 
Mgr. Petra Novotná
novotna.petra@skolasatalice.cz
286 002 932